Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Znamy nazwiska najlepszych młodych wynalazców

Znamy nazwiska najlepszych młodych wynalazców

Rozstrzygnięto XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. Laureaci zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Geneva Inventions 2024 – jednej z największych i najbardziej prestiżowych wystaw tego typu na świecie. Konkurs, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska, otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

XIV edycja konkursu

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 247 twórców z 21 uczelni z całej Polski. Najwięcej nowych rozwiązań zgłosili studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej. Innowacyjne projekty obejmują obszary techniki dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej, medycznej i farmaceutycznej oraz inżynierii rolniczej, a także elektroniki. – Bardzo mnie cieszy duże zainteresowanie środowiska akademickiego naszym konkursem. Rokrocznie otrzymujemy ponad 120 zgłoszeń z więcej niż 20 uczelni czy instytutów naukowych z całej Polski – zaznacza dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk, organizatorka konkursu. – Naszym celem jest wspieranie studentów, twórców nowych rozwiązań w promocji wyników ich działalności naukowo-badawczej – dodaje.

Nagrody

Komisja konkursowa, w składzie której znalazł się także przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia w postaci nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Nagrody główne:
  • „Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych”
Uniwersytet Jagielloński – Marcin Jakubiec, prof. Krzysztof Kamiński, dr Michał Abram, dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski, dr hab. Gniewomir Latacz, prof. Marta Struga
  • „Sposób otrzymywania hybrydowego nośnika substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych i hybrydowy nośnik substancji aktywnych należących do grupy leków przeciwnowotworowych”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Karina Niziołek, mgr inż. Dagmara Słota, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala
  • „Hybrydowy układ napędowy bezzałogowego statku powietrznego o dużym udźwigu”
Politechnika Świętokrzyska – Seyed Amirhossein Hashemi Bosari, dr inż. Łukasz Nowakowski
  • „Sposób otrzymywania biomateriału kościozastępczego w postaci hybrydowych granul oraz Sposób otrzymywania hybrydowych granul na bazie hydroksyapatytu” 
Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie – Piotr Pańtak, dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH, dr inż. Joanna Czechowska
  • „Egzoszkielet rehabilitacyjny”
Politechnika Warszawska – Piotr Falkowski, Bazyli Leczkowski, Julia Wilk, Wojciech Kiński, dr inż. Zbigniew Pilat. Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy powodzenia na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Geneva Inventions 2024.

Konkurs

Konkurs Student-Wynalazca jest przeznaczony dla studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. Jego główne cele to:
  • zwiększenie udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach,
  • kształtowanie twórczych postaw studentów,
  • zachęcanie młodych badaczy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej lub działalności swoich pracodawców,
  • upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej,
  • zwiększanie zainteresowania legalnym korzystaniem z cudzej twórczości.