Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

35 studentów ze stypendiami Polonista NAWA

35 studentów ze stypendiami Polonista NAWA

35 studentów i doktorantów polonistyk oraz studiów polonoznawczych z całego świata otrzyma stypendium z programu Polonista NAWA. Umożliwia ono ukończenie studiów semestralnych, dwusemestralnych lub pełnych studiów magisterskich.

Wśród najczęściej wybieranych prze studentów ośrodków znalazły się: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W tegorocznym naborze stypendia otrzymają studenci i doktoranci z Białorusi, Chin, Chorwacji, Serbii, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier, Włoch, Turcji.

Program dla naukowców

Wśród stypendystów Polonisty znaleźli się również naukowcy, którzy w ramach programu będą prowadzić projekty badawcze, których celem jest upowszechnianie języka polskiego, popularyzowanie studiów i badań polonistycznych oraz polonoznawczych.

W tegorocznej edycji nowością jest to, że o stypendium mogli się starać również naukowcy z Polski. Dzięki czemu polscy naukowcy i nauczyciele akademiccy będą mogli realizować projekty badawcze, dydaktyczne lub dotyczące wspólnych prac nad przygotowaniem wniosków grantowych w zagranicznych ośrodkach akademickich, które prowadzą studia polonistyczne lub polonoznawcze.

W gronie stypendystów znalazło się 13 naukowców z Austrii, Białorusi, Holandii, Ukrainy i Włoch, którzy będą prowadzić projekty dotyczące m.in. językoznawstwa, glottodydaktyki, literatury polskiej, sztuki i historii.