Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

37 mln zł na kształcenie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

37 mln zł na kształcenie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

94 uczelnie otrzymają ponad 37 mln zł na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia i do szkół doktorskich oraz na kształcenie na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzenie działalności naukowej.

W 2023 r. 94 uczelnie otrzymają ponad 37 mln zł (37 236 945 zł) na wsparcie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przeznaczona na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniem na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniem działalności naukowej. 

Największe wsparcie otrzymają:

  • Uniwersytet Jagielloński (2 468 600 zł)
  • Uniwersytet Warszawski (2 066 300 zł) 
  • Uniwersytet Gdański (1 561 000 zł) 
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1 434 596 zł)
  • Uniwersytet Łódzki (1 213 200 zł)

Szczegółowe informacje