Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Wizyta wiceministra Wojciecha Murdzka w Oxfordzie

Wizyta wiceministra Wojciecha Murdzka w Oxfordzie

Współpraca w zakresie innowacji i technologii między Polską a Wielką Brytanią była przedmiotem rozmów delegacji rządowej pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w MEiN Wojciecha Murdzka, która w dniach w dniach 5-7 czerwca odwiedziła Uniwersytet w Oxfordzie.

Wizyta w Oxfordzie rozpoczęła się od spotkania z polską społecznością studencką oraz prezentacji polskich instytucji. Następnie podczas spotkania z władzami Saïd Business School, dziekanem prof. Soumitrą Duttą (autorem Global Innovation Index oraz Global Information Technology Report dla Światowego Forum Ekonomicznego), wicedziekanem prof. Jonathanem Reynoldsem oraz dyrektor Louise Watts minister Murdzek przybliżył założenia polsko-brytyjskiej współpracy w zakresie innowacji i technologii. Podkreślił, że jest ona czymś niezbędnym nie tylko ze względu na długą i dobrą historię stosunków polsko-brytyjskich, ale także ze względu na Brexit oraz przykładną współpracę polskiego i brytyjskiego rządu w kontekście wojny na Ukrainie i konieczność budowania pozycji Europy w rywalizacji z USA i Chinami.

Wizyta dała możliwość poznania doświadczenia Oxfordu zarówno jako jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie, jak i jednej z najbardziej innowacyjnych uczelni. Nieformalne spotkania z polskimi badaczami, prof. Adamem Mahdim, prof. Dariuszem Wójcikiem oraz prof. Martą Kwiatkowską, a także brytyjskimi przywódcami, takimi jak Lord Mendoza, dziekan Oriel College, oraz admirał Sir Clive Johnstone, byłym głównodowodzącym Sojuszniczych Sił Morskich NATO (MARCOM) dały możliwość zobaczenia Oxfordu od wewnątrz.

W rozmowie z prof. Patrickiem Grantem, wicekanclerzem Uniwersytetu w Oxfordzie do spraw badań naukowych minister Murdzek podkreślił wyjątkowy charakter wizyty, która ma łączyć nieformalne i robocze seminaria z formalnymi spotkaniami z władzami uniwersytetu (Saïd Business School, Oriel College), a także liderami oxfordzkich parków technologicznych (Oxford Science Park, Begbroke Science Park) oraz flagowych spółek związanych z uniwersytetem (Oxford University Innovation, Oxford Nanopore Technologies). Fiona Story, wicedyrektorka R&D Begbroke Science Park podkreśliła, że właśnie takie unikalne połączenie daje największą szansę na stworzenie głębokich, bo osobistych relacji między brytyjskim a polskim środowiskiem naukowym i biznesowym.

W rozmowach stronę Polską obok ministra Murdzka reprezentowali dr Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Łukasiewicz, Piotr Bober, wiceprezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz-ORGMASZ, a także – dr Paweł Puczkarski, prof. Michał Łuczewski, Piotr Czekierda oraz Teresa Pelc z Zarządu Two Wings Institute, odpowiedzialnego za przygotowanie wizyty.