Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

6 polskich uczelni w rankingu 550 najlepszych uczelni technicznych zajmujących się inżynierią mechaniczną

6 polskich uczelni w rankingu 550 najlepszych uczelni technicznych zajmujących się inżynierią mechaniczną

W drugiej edycji rankingu Research.com w gronie 550 uczelni z 50 krajów zajmujących się inżynierią mechaniczną znalazło się sześć uczelni z Polski.

Ranking bierze pod uwagę osiągnięcia ośrodków naukowych, ale analizuje także osobno dorobek każdego naukowca. Jest zbudowany na podstawie publikacji naukowych, ale tylko tych dotyczących inżynierii mechanicznej.

Najwyżej notowana z grona polskich uczelni jest Politechnika Łódzka z indeksem D-Index o wartości 96 i liczbą 975 uwzględnionych w rankingu publikacji i dwoma pracownikami naukowymi uwzględnionymi w rankingu.

Na drugim miejscu sklasyfikowano Politechnikę Lubelską (D-Index – 89, 508 publikacji, 2 pracowników naukowych), a na trzecim Politechnikę Opolską (D-Index – 86, 380 publikacji, 2 pracowników naukowych).

Czwarte miejsce zajęła Politechnika Białostocka (D-Index – 59, 545 publikacji, 1 pracownik naukowy), a na kolejnych miejscach znalazły się Akademia Górniczo-Hutnicza (D-Index – 36, 176 publikacji, 1 pracownik naukowy) oraz Politechnika Gdańska (D-Index – 32, 126 publikacji, 1 pracownik naukowy).

W skali światowej polskie uczelnie zajmują odpowiednio 237, 250, 259, 329, 467 i 529 miejsce.

Miejsce w rankingu Research.com jest oparte na osiągnięciach wszystkich czołowych naukowców związanych z daną uczelnią. Na przykład dla dyscypliny inżynieria mechaniczna i lotnicza przebadano ponad 5741 badaczy. W zestawieniu uwzględniono 11 osób z Polski.