Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Prof. Andrzej Dziembowski laureatem prestiżowego ERC Advanced Grant

Prof. Andrzej Dziembowski laureatem prestiżowego ERC Advanced Grant

Biolog molekularny, biochemik i genetyk z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie prof. Andrzej Dziembowski otrzymał ERC Advanced Grant. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i umożliwia prowadzenie przełomowych badań przez wybitnych naukowców. To pierwszy tego typu grant w dziedzinie nauk o życiu dla naukowca pracującego w Polsce.

Opracowanie nowej generacji terapii

Celem projektu prof. Andrzeja Dziembowskiego jest poznanie mechanizmów procesowania mRNA w komórkach i w całym organizmie. Umożliwi to opracowywanie nowej generacji terapii opartych na mRNA. Projekt o akronimie ViveRNA będzie realizowany przez 5 lat, a jego budżet wynosi blisko 2,5 mln euro.

Szczepionki mRNA stały się przełomem w walce z pandemią COVID-19, torując drogę terapiom opartym na mRNA i umożliwiając ich szersze zastosowanie w medycynie. Jednak procesy metabolizmu mRNA na poziomie organizmu nadal nie są w pełni poznane, co ogranicza możliwości udoskonalania szczepionek i terapii opartych na RNA. Z tego właśnie powodu prof. Andrzej Dziembowski i jego zespół będą szczegółowo badać możliwości zwiększenia stabilności mRNA, co powinno pozwolić na optymalizację zastosowań mRNA w terapiach medycznych.

– Na stabilność cząsteczek mRNA wpływa długość ogona poli(A), co z kolei przekłada się na sposób i skuteczność działania terapii. Wstępne dane zebrane przez mój zespół wykazały, że zmienność w sposobie przetwarzania ogonów poli(A) w różnych komórkach jest znacznie większa niż wcześniej sądzono – wyjaśnia prof. Andrzej Dziembowski. – Jednym z celów projektu ViveRNA jest zwiększenie dokładności metody stosowanej do określania właściwości mRNA, w tym długości ogonów poli(A). W naszych pracach wykorzystamy m.in. hodowle komórek pierwotnych i metody z zakresu biologii syntetycznej. Wierzę, że te badania ułatwią projektowanie terapii mRNA następnej generacji – dodaje prof. Andrzej Dziembowski.

ERC Advanced Grant

Advanced Grant to konkurs dla doświadczonych naukowców o uznanym dorobku. Laureaci to osoby aktywne naukowo, które mogą wykazać się znaczącymi dokonaniami w ostatniej dekadzie. ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) zapewnia liderom niezależność naukową, co oznacza, że finansowanie przyznane zostaje na badania tego konkretnego naukowca i w razie konieczności zmiany instytucji badawczej grant podąża za nim.

Projekty ERC są przyznawane zgodnie z zasadą „wysokie ryzyko – wysoki zysk” (High risk – high gain), a jedynym kryterium oceny pomysłów jest ich doskonałość naukowa. W tym roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych spośród zgłoszonych 1650 wniosków wybrała 218 projektów w kategorii Advanced Grant i przyznała im finansowanie o łącznej wartości 544 mln euro, które stanowi część programu Horyzont Europa.

Źródło: Narodowe Centrum Nauki