Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Doktorat Wdrożeniowy

5 lat programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ponad 2 tys. osób kształci się w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Obecność naukowców w przedsiębiorstwach umożliwia kreowanie technologii, które zwiększają efektywność i konkurencyjność firm działających

Przeszklony budynek

Pierwszy doktorat wdrożeniowy w Łukasiewicz-PORT obroniony

Dr inż. Kamila Startek z Laboratorium Analiz Chemicznych i Spektroskopowych obroniła pierwszy w historii Łukasiewicz-PORT doktorat wdrożeniowy. Gratulujemy! „Wykorzystanie metody zol–żel do otrzymywania funkcjonalnych warstw