Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ponad 270 doktoratów wdrożeniowych realizowanych na Politechnice Śląskiej

Ponad 270 doktoratów wdrożeniowych realizowanych na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska jest liderem wśród uczelni realizujących doktoraty wdrożeniowe. Jak wynika z opublikowanego raportu Sieci Badawczej Łukasiewicz, łącznie realizuje się na niej 270 doktoratów. Kolejne miejsca zajmują: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska.

Doktoraty wdrożeniowe na Politechnice Śląskiej stanowią około 40 proc. wszystkich doktoratów i realizowane są we wszystkich niemal dyscyplinach naukowych.

Jak wyjaśnia dyrektor Szkoły Doktorów Politechniki Śląskiej prof. Tadeusz Wieczorek „Doktorat wdrożeniowy” to jeden z najbardziej udanych programów ministerialnych, gdyż pozwala na realną współpracę nauki z przemysłem. Doktorant otrzymuje stypendium, uzyskuje stopień naukowy i jednocześnie ma już na swoim koncie wdrożenia konkretnych rozwiązań technologicznych.

Na sukces programu „Doktorat wdrożeniowy” wpływa m.in. lokalizacja uczelni w najbardziej uprzemysłowionej części Polski oraz rozwój branży innowacyjnych technologii.

„Doktorat wdrożeniowy” to jeden ze sztandarowych programów Ministerstwa Edukacji i Nauki – jego istotą jest połączenie świata nauki ze sferą biznesu dla obopólnych korzyści. Doktoraty realizowane są w najlepszych jednostkach naukowych, a partnerzy po stronie biznesu – są świadomi wagi przedsięwzięcia, w które się zaangażowali.

Dotychczas w programie wzięło udział 66 uczelni wyższych z 21 polskich miast.

Obecnie trwa VI edycja programu, a pierwsze obrony doktoratów wdrożeniowych na Politechnice Śląskiej odbędą się już w przyszłym roku.
W pierwszych pięciu edycjach programu „Doktorat wdrożeniowy” pozytywnie zatwierdzono 2 293 projektów zgłoszonych przez uczestników. Do VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, która rozpoczęła się wraz z rokiem akademickim 2022/2023, zostało zakwalifikowanych 479 osób.