Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„We Cherish Family Life” – konferencja zorganizowana dzięki środkom z programu „Doskonała nauka”

„We Cherish Family Life” – konferencja zorganizowana dzięki środkom z programu „Doskonała nauka”

W ramach programu „Doskonała nauka” Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym zorganizował międzynarodową konferencję „We Cherish Family Life” („Pielęgnujemy wartości rodzinne”).

O konferencji

W międzynarodowej konferencji uczestniczył minister Przemysław Czarnek, który wskazał na rodzinę jako fundament społeczeństwa. Podkreślił, że jednym ze sposobów przeciwdziałania rozpadowi rodziny jest pogłębienie naukowej refleksji dotyczącej rodziny i związanych z nią wartości.

W pierwszym dniu konferencji, 21 października 2022 r., tematem przewodnim było „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.
W drugim dniu konferencji, 22 października 2022 r., tematem były „Zagrożenia, szanse, wyzwania”.

Nowa dziedzina nauk o rodzinie

Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki poinformował również o pracach nad ustanowieniem odrębnej dziedziny nauk o rodzinie wraz z dyscypliną nauki o rodzinie.
Podkreślił również, że są już przygotowane przepisy nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które pozwolą wszystkim ośrodkom uzyskiwać uprawnienia konieczne do uprawiania tej dyscypliny.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa We Cherish Family Life” („Pielęgnujemy wartości rodzinne”) otrzymała dofinansowanie z programu „Doskonała nauka”.