Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Doskonała Nauka

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu „Doskonała nauka II”

Znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia konkursu „Doskonała nauka II”. Do programu zakwalifikowano 244 wnioski. Wsparcie finansowe obejmie organizację konferencji naukowych oraz wydania monografii naukowych. Program „Doskonała nauka II”

Grupa osób siedzi w sali konferencyjnej, za nimi duży ekran z nazwiskami prelegentów.

„Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”

Kryzys wartości, pandemia COVID-19, konflikty zbrojne, wojna na Ukrainie, kryzys humanitarny czy zjawisko inflacji to tylko niektóre tematy, o których dyskutowali uczestnicy trzydniowej konferencji naukowej „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”.