Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Doskonała Nauka

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu „Doskonała nauka II”

Znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia konkursu „Doskonała nauka II”. Do programu zakwalifikowano 244 wnioski. Wsparcie finansowe obejmie organizację konferencji naukowych oraz wydania monografii naukowych. Program „Doskonała