Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dyskutowano o współpracy nauki i przemysłu

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie dyskutowano o współpracy nauki i przemysłu

Już po raz trzeci Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie była miejscem debaty o współpracy nauki, biznesu i przemysłu, która odbyła się w ramach konferencji pt. „Synergia Nauki i Przemysłu – Wyzwania XXI wieku. Nauka – Przemysł – Biznes”. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Organizacja konferencji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków MEiN z programów „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” oraz „Doskonała nauka”.

Celem przedsięwzięcia jest prezentacja najnowszych osiągnięć z wielu obszarów i dyscyplin naukowych oraz współdziałanie chełmskiej PANS z najbardziej rozpoznawalnymi na rynku  firmami na rzecz rozwoju nauki oraz jej transferu do przemysłu.

Wydarzenie odbyło się w jednym z najnowocześniejszym w Polsce Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie. Obiekt jest wyposażony w najwyższej klasy sprzęt naukowo-badawczy, maszyny sterowane numerycznie, a także inną aparaturę zapewniającą prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.

Podczas trzydniowej konferencji zaprezentowano najnowsze trendy rozwojowe z zakresu inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej, budowlanej i wielu innych. Pierwszego dnia odbył się panel tematyczny „Nauka – Biznes – Gospodarka” oraz sesja plenarna. W kolejnych dniach uczestnicy podejmowali debatę w 39 obszarach tematycznych. Relacje z wystąpień konferencyjnych w poszczególnych dniach można obejrzeć na kanale YouTube PANS

Konferencję została dofinansowana w ramach programu MEiN Społeczna Odpowiedzialność Nauki – „Doskonała nauka” ­– moduł: wsparcie konferencji naukowych

 

Fot.: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie