Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Uczelnie otwarte na przyszłych medyków

Uczelnie otwarte na przyszłych medyków

Dziś przyszli medycy mogą kształcić się nie tylko na uczelniach medycznych. Z każdym rokiem przybywa szkół niemedycznych z takimi uprawnieniami.


Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” . Tekst przybliża działania Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z uzupełnianiem braków kadrowych w zawodach medycznych.

O potrzebie kształcenia większej liczby lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych wielokrotnie mówił minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN wskazywał: – Mamy ogromne deficyty kadrowe we wszystkich zawodach medycznych. W przypadku lekarzy szacuje się, że brakuje ich nawet 50-60 tys. Jedyną drogą, by ten niedobór kadrowy uzupełnić, jest otwieranie nowych kierunków (rozmowa z ministrem Przemysławem Czarnkiem).

Minister Edukacji i Nauki wydał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku „lekarskim” dla następujących uczelni:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2023/2024,
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2022/2023,
  • Akademia Mazowiecka w Płocku – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2023/2024,
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – deklaracja rozpoczęcia kształcenia od roku akademickiego 2022/2023.

W toku jest wniosek Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego o pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim (profil ogólnoakademicki).