Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”

„Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”

Kryzys wartości, pandemia COVID-19, konflikty zbrojne, wojna na Ukrainie, kryzys humanitarny czy zjawisko inflacji to tylko niektóre tematy, o których dyskutowali uczestnicy trzydniowej konferencji naukowej „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”. Wydarzenie odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli świata nauki, kultury, prawa, polityki, biznesu i mediów. W ramach dwunastu paneli dyskusyjnych uczestnicy rozmawiali m.in. o wojnach informacyjnych i kulturowych, kryzysach wartości, wyzwaniach dla Kościoła katolickiego, transformacji energetycznej czy polityce obronnej i bezpieczeństwie. Integralną częścią wydarzenia były też dwa seminaria poświęcone 30-leciu współpracy polsko-mołdawskiej oraz odbudowie Ukrainy.

Międzynarodową Konferencję zainaugurował wykład „Polska dyplomacja wobec współczesnych wyzwań” wygłoszony przez prof. Arkadego Rzegockiego, Szefa Służby Zagranicznej. Z kolei Minister Edukacji i Nauki w liście skierowanym do uczestników napisał: – Doceniam, że tak ważne wydarzenie stanowi część Forum Obywatelskiego. Liczę na jeszcze lepszą integrację przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz współpracę. List w imieniu Ministra Edukacji i Nauki odczytał szef gabinetu politycznego Radosław Brzózka.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, samorządem doktorantów KUL oraz uczelnianym samorządem studentów KUL.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Trzydniowe spotkanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”.

Foto: Katolicki Uniwersytet Lubelski