Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

W Lublinie eksperci dyskutowali o zrównoważonej transformacji regionów przemysłowych i bezpieczeństwie energetycznym

W Lublinie eksperci dyskutowali o zrównoważonej transformacji regionów przemysłowych i bezpieczeństwie energetycznym

W pierwszych dniach grudnia w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska górniczego oraz ekspertów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także górniczych instytucji naukowych – Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Sympozjum zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” – moduł: wsparcie konferencji naukowych.

Dyskusja na temat bioróżnorodności i bezpieczeństwa energetycznego

Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego myślenia o pozyskiwaniu surowców krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwiązań pozwalających na bezinwazyjne dla natury zagospodarowanie terenów przemysłowych, które powstały w wyniku eksploatacji surowców energetycznych. Podczas wykładów zostały zaprezentowane krajowe i międzynarodowe doświadczenia branży surowcowej w zakresie standardów oraz narzędzi dla realizacji nowoczesnej koncepcji zarządzania zasobami złóż surowców strategicznych Europy w obrębie zrównoważonego udostępniania nowych zasobów oraz ich prawnej ochrony. Obecność wielu ekspertów z ośrodków akademickich, instytutów badawczo-naukowych oraz ze świata przemysłu sprawiła, że wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny, nastawiony przede wszystkim na wymianę doświadczeń i merytoryczną dyskusję.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Porozumienie o współpracy

Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UMCS, ITG KOMAG, IG SMiE PAN oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Podmioty będą wspólnie pracować nad przygotowaniem i wdrażaniem informatycznego systemu monitorowania i prognozowania wpływu zmian hydrologicznych na środowisko w górotworze przekształconym działalnością człowieka. Celem inicjatywy będzie podniesienie efektywności gospodarki wolnej i wzmocnienie potencjału małej retencji.

Konferencja zaowocowała również podpisaniem umowy między lubelską uczelnią a instytutem KOMAG.

Dotychczasowe efekty współpracy

Dotychczasowa współpraca naukowców zaowocowała monografią „Green Scenarios: Mining Industry Responses to Environmental Challenges of the Anthropocene Epoch International Mining Forum 2021”. Publikacja jest zbiorem zagadnień rozwijanych w ramach wspólnie realizowanych projektów badawczych. Zawarte w niej treści były poruszane w dyskusjach podczas grudniowej konferencji.

Zaciemniona sala, na krzesłach siedzą ludzie, na pierwszym planie mężczyzna z otwartym laptopem.

Konferencja „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, fot. Iwona Burdzanowska

 

Sala, na krzesłach siedzą ludzie, na pierwszym planie czterech mężczyzn w garniturach, za nimi stoi ubrana na czarno kobieta.

Konferencja „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, fot. Iwona Burdzanowska

 

Sześciu mężczyzn w garniturach siedzi za stołem na tle ściany z napisem Komag, przed nimi leżą jakieś dokumenty.

Konferencja „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, fot. Iwona Burdzanowska

Trzech mężczyzn w garniturach stoi na tle ściany z napisem Komag, trzymają w rękach rozłożone teczki z dokumentami.

Konferencja „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, fot. Iwona Burdzanowska 

Sześciu mężczyzn w garniturach stoi na tle ściany z napisem Komag, wszyscy trzymają razem ręce.

Konferencja „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, fot. Iwona Burdzanowska