Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu „Doskonała nauka II”

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu „Doskonała nauka II”

Znamy wyniki pierwszego rozstrzygnięcia konkursu „Doskonała nauka II”. Do programu zakwalifikowano 244 wnioski. Wsparcie finansowe obejmie organizację konferencji naukowych oraz wydania monografii naukowych.

Program „Doskonała nauka II”

Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program „Doskonała nauka II” składa się z dwóch modułów:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – dofinansowanie organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – dofinansowanie wydania monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego.

W tej edycji konkursu zgłoszono 742 wnioski – 512 na wsparcie konferencji naukowych i 230 na wsparcie monografii naukowych. 244 projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

W module „Wsparcie konferencji naukowych” największe dofinansowanie otrzymają:

 • Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych (wysokość wsparcia 400 000 zł),
 • Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów (wysokość wsparcia 400 000 zł),
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (wysokość wsparcia 399 000 zł),
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej (wysokość wsparcia 350 000 zł),
 • Stowarzyszenie L4G (wysokość wsparcia 290 000 zł).

W module „Wsparcie monografii naukowych” największe wsparcie otrzymają:

 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (wysokość wsparcia 80 000 zł),
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (wysokość wsparcia 79 873 zł),
 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (wysokość wsparcia 79 585 zł),
 • Uniwersytet Wrocławski (wysokość wsparcia 79 200 zł),
 • Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy (wysokość wsparcia 77 620 zł).

Więcej informacji