Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Drugie rozstrzygnięcie w programie „Doskonała nauka II”

Drugie rozstrzygnięcie w programie „Doskonała nauka II”

Znamy wyniki drugiego rozstrzygnięcia w programie „Doskonała nauka II”. Ponad 28 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie organizacji konferencji naukowych oraz wydanie monografii naukowych. Dofinansowanych zostanie 313 wniosków.

Drugie rozstrzygnięcie

W module „Wsparcie konferencji naukowych” największe dofinansowanie otrzymają:

 • Uniwersytet Warszawski (wysokość wsparcia: 372 460 zł)
 • Uniwersytet Śląski (wysokość wsparcia 312 400 zł)
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych (wysokość wsparcia 285 246 zł)
 • Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego (wysokość wsparcia 282 056,89zł).

W module „Wsparcie monografii naukowych” największe wsparcie otrzymają:

 • Fundacja Wspierania Współpracy Międzynarodowej im. Profesora Czesława Mojsiewicza (wysokość wsparcia 67 419 zł)
 • Uniwersytet Łódzki (wysokość wsparcia 66 220 zł)
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (wysokość wsparcia 63 250 zł)
 • Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna (wysokość wsparcia 60 000 zł)
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne (wysokość wsparcia 60 000 zł).

Program „Doskonała nauka II”

Celem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program „Doskonała nauka II” składa się z dwóch modułów:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – dofinansowanie organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – dofinansowanie wydania monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego.
 • Szczegółowe informacje