Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Zwiększenie subwencji dla instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych prowadzących szkoły doktorskie

Zwiększenie subwencji dla instytutów naukowych PAN oraz instytutów badawczych prowadzących szkoły doktorskie

Ponad 7 mln zł na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego otrzymają instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze w związku z prowadzeniem szkół doktorskich. Łączenie wsparcie trafi do 16 podmiotów.

Zwiększenia wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego zostały przyznane instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym w związku z prowadzeniem szkół doktorskich samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem – jako podmiot wiodący. Służy to wsparciu kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez wskazane podmioty w pierwszych latach funkcjonowania tych szkół.

Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek została ustalona proporcjonalnie do liczby doktorantów w szkołach doktorskich. Łącznie wsparcie przyznano:

  • 14 instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk,
  • 2 instytutom badawczym.

Zwiększenia mają charakter jednorazowy i nie będą stanowiły zwiększenia podstawy naliczenia subwencji w roku 2024. Łączna wysokość przyznanych środków wynosi 7 135 000 zł.