Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Startuje nabór wniosków w programie „Doktorat wdrożeniowy 2023”

Startuje nabór wniosków w programie „Doktorat wdrożeniowy 2023”

Od 8 maja można składa wnioski w ramach nowej odsłony programu „Doktorat wdrożeniowy”. Inicjatywa umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym. Wnioski w nowej edycji będą przyjmowane do 5 czerwca.

Informacje o programie „Doktorat wdrożeniowy 2023”

Program „Doktorat wdrożeniowy 2023” składa się z trzech modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie innym niż określony w punkcie 2;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Program jest skierowany do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 3 450 zł, a po ocenie śródokresowej 4 450 zł.

Terminy naborów

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 8 maja do 5 czerwca 2023 r. Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF).