Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Pierwszy okulistyczny doktorat wdrożeniowy pomoże chorym na cukrzycę

Pierwszy okulistyczny doktorat wdrożeniowy pomoże chorym na cukrzycę

Dr n. med. Bogumiła Sędziak-Marcinek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego opracowała nowatorski schemat leczenia retinopatii cukrzycowej oraz wdrożyła metodę szerokokątnej angiografii jako standard w diagnozowaniu tej choroby.

Efekty pracy dr n. med. Bogumiły Sędziak-Marcinek znajdą zastosowanie w działalności wielu placówek okulistycznych w całej Polsce. To ważny krok w zapobieganiu uszkodzeniom naczyń krwionośnych siatkówki oka, które pojawiają się w przebiegu cukrzycy i mogą doprowadzić do ciężkiego upośledzenia wzroku.

Opracowana przez dr n. med. Bogumiłę Sędziak-Marcinek nowoczesna diagnostyka siatkówki za pomocą laserowego oftalmoskopu pomoże:

  • określić stopień zaawansowania choroby,
  • stwierdzić obszary niedokrwienia siatkówki.

Jest to pierwszy w Polsce obroniony doktorat wdrożeniowy w dziedzinie okulistyki.

Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora, która wspiera współpracę nauki i biznesu.