Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Dziedzictwo narodowe – konkurs 11 w ramach NPRH – rozstrzygnięcie I etapu konkursu

Informujemy, że pierwszy etap oceny wniosków w module Dziedzictwo narodowe konkursu 11 NPRH, do którego zgłoszono 85 wniosków, dobiegł końca. Po rozpatrzeniu złożonych zastrzeżeń, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował 26 wniosków do etapu opinii zewnętrznych.

Procedura konkursowa określona w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków nie przewiduje rozpatrywania zastrzeżeń od decyzji Ministra.