Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Informacja dotycząca rozmów z kierownikami projektów – Uniwersalia 2.2 konkurs 10 NPRH

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że zakończył się etap recenzji zewnętrznych w konkursie 10 w module Uniwersalia 2.2.

Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do rozmów z kierownikami projektów 9 wniosków. Kierownicy projektów zostali poinformowani o terminach rozmów z ekspertami.