Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Informatyka kwantowa – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Informatyka kwantowa – nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Wiceminister Wojciech Murdzek uczestniczył w podpisaniu porozumienia o współpracy „Tworzymy warunki do rozwoju”. Jednym z pierwszych wspólnych projektów podmiotów ze świata nauki, biznesu i edukacji będzie utworzenie nowego kierunku informatyka kwantowa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca edukacji, nauki i biznesu

Podpisy na dokumencie złożyli przedstawiciele: Uniwersytetu Adama Mickiewicza, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz firmy Beyond.pl – jednego z największych inwestorów strefowych w Wielkopolsce.

Zapisy porozumienia koncentrują się na wspieraniu procesów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych. Umożliwiają szeroką współpracę w zakresie tworzenia innowacyjnych studiów dualnych i kierunków pod patronatem inwestorów strefowych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci wybranych kierunków będą mogli odbywać praktyki, staże czy uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych. Porozumienie zakłada ponadto organizację wspólnych konferencji, webinariów oraz grup roboczych.

Jednym z pierwszych wspólnych projektów będzie współpraca przy utworzeniu nowego kierunku informatyka kwantowa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

– Rozwój tej dziedziny to wyzwanie, ale też szansa dla przemysłu, obronności, medycyny – podkreślił wiceminister Wojciech Murdzek.

Jak dodał Sekretarz Stanu w MEiN, ważnym aspektem porozumienia jest wielostronna współpraca, w której uczestniczą także szkoły ponadpodstawowe: – Ważnym i wartościowym elementem tego porozumienia jest współpraca podmiotów świata nauki, biznesu, strefy ekonomicznej oraz – co szczególnie ważne i oryginalne – szkolnictwa. Do tego rodzaju studiów trzeba zachęcić i przygotowywać już bardzo młodych ludzi z uwagi na naturalną interdyscyplinarność informatyki kwantowej,

– Jesteśmy na początku tej drogi i musimy się liczyć z wieloma wyzwaniami w tej dziedzinie, ale przy dobrej współpracy z innymi polskimi ośrodkami i zaangażowaniu całego potencjału, jakim dysponujemy, jestem przekonany, że będziemy mogli przyczynić się do rozwoju tej niezwykle przyszłościowej dziedziny – dodał wiceminister.

Utworzenie kierunku informatyka kwantowa

Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, który będzie łączył obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w sektorze IT/ICT, a także pracowników badawczych w dziedzinach: fizyka, matematyka, informatyka. Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi. Uzyskają także kompetencje z zakresu różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa.

Absolwent, mając pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, będzie mógł kontynuować także karierę akademicką. Pierwszy nabór studentów jest planowany na rok akademicki 2023/2024.