Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Nowe instytuty Łukasiewicza

Nowe instytuty Łukasiewicza

Od 1 stycznia Sieć Badawcza Łukasiewicz działa w nowej strukturze. Powstały większe i bardziej konkurencyjne jednostki: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny oraz Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Powiększony został także Krakowski Instytut Technologiczny. Aktualnie Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzą 22 jednostki, zdolne realizować ambitne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

– Łączenie instytutów to wymagający proces. Doświadczyliśmy już tego wcześniej w Łukasiewiczu, bo mamy za sobą kilka ważnych integracji w ostatnich latach. Tym razem sytuacja jest o tyle szczególna, że wszystkie trzy połączenia to efekt oddolnej inicjatywy instytutów. Proces został zapoczątkowany na wniosek kierownictw i rad poszczególnych jednostek jako sposób na zwiększenie ich potencjału. Jeżeli polska nauka ma się liczyć w Europie, potrzebujemy silnych regionalnych liderów B+R. Taką rolę mogą pełnić powstające instytuty na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Po tych zmianach, najmniejszy z instytutów Łukasiewicza zatrudnia ponad 100 osób. Ważny jest także kontekst programów z Horyzontu Europa – to ponad 95 mld euro dla nauki do 2027 roku. Wierzę, że nowo powstałe instytuty mają większą szansę na uzyskanie środków z tego ważnego dla Polski programu – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny 

Trzy górnośląskie instytuty połączyły siły, tworząc jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

W skład nowego instytutu wchodzą cztery duże centra badawcze: zlokalizowane w Gliwicach Centrum Badań Materiałów, Centrum Technologii Metalurgicznych, Centrum Spawalnictwa oraz Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych w Sosnowcu. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych.

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny 

W stolicy powstał Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, w którym swoje działania od 1 stycznia prowadzą zespoły dotychczas pracujące pod szyldami Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Łukasiewicz – WIT umożliwi realizację interdyscyplinarnych prac B+R oraz komercjalizację w obszarach: budownictwa modułowego, zrównoważonej gospodarki surowcami i wyrobami z uwzględnieniem koncepcji GOZ, maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcji, konstrukcji tymczasowych, technologii inżynierii powierzchni, technologii powłok ochronnych oraz technologii antykorozyjnych, inżynierii biomedycznej, a także ochrony mienia i zabezpieczeń mechanicznych.

Dzięki połączeniu naukowcy z Łukasiewicz – WIT planują w 2023 roku złożenie przynajmniej 15 aplikacji projektowych w konkursach finansowanych z Funduszy Norweskich, Horyzontu Europa czy w ramach EIT Raw Materials. Połączenie pozwoli także rozszerzyć ofertę m.in. o certyfikację personelu i systemów ETICS.

Docelowo instytut ma zatrudnić kolejnych naukowców, osiągając liczbę prawie 300 pracowników w ciągu 2 lat.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny 

Do Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego został włączony Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej. To połączenie jest szansą na synergię różnych kompetencji w zakresie zdrowia (Łukasiewicz – ITAM) oraz materiałów i technologii wytwarzania (Łukasiewicz – KIT). Ułatwi to m.in. prace nad wytwarzaniem implantów biodegradowalnych czy innych rozwiązań na potrzeby rynku medycznego, w tym dla węższych specjalizacji, jak rehabilitacja kardiologiczna czy medycyna sportowa.

Wśród celów, jakie stawia sobie kadra zarządzająca instytutem, jest również podwojenie liczby pracowników w ciągu 5 lat.

Po wszystkich zmianach od nowego roku Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie w skład której wchodzi obecnie 22 instytuty naukowe zatrudniające ponad 7500 pracowników i posiadające 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczej.

W ramach akcji „2000 nowych miejsc pracy” Łukasiewicz planuje w ciągu najbliższych 2 lat  znacząco zwiększyć też zatrudnienie.

Źródło: Łukasiewicz