Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu Doktorat wdrożeniowy i naborze wniosków od V edycji