Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ponad 6,5 mln zł dla innowacyjnych studenckich kół naukowych

Bezzałogowy statek powietrzny z kadłubem z przegródkami i systemem kodowanego odbioru przesyłek, budowa bolidu CMS-07, ocena zastosowania urządzeń mobilnych w monitorowaniu leczenia schorzeń kręgosłupa czy projekt farmy hydroponicznej − to tylko kilka zwycięskich projektów, które zyskały dofinansowanie w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.”

W rozstrzygniętym właśnie konkursie finansowanie otrzymało 128 projektów zgłoszonych przez uczelnie z całego kraju. Na finansowanie innowacyjnych projektów przeznaczyliśmy w sumie 6 590 695,49 zł. W pierwszym konkursie ogłoszonym w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” oceniano projekty 244 szkół wyższych. Oceny wniosków dostępne są w systemie OSF.

O programie

Ustanowiony w ubiegłym roku program Ministerstwa Edukacji i Nauki to wsparcie dla działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych. Chcemy w ten sposób pomóc im w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości ich działalności. Zależy nam także na usprawnieniu mechanizmu transferu tworzonych przez nie technologii i wyników prowadzonych badań do gospodarki.

Kto może zgłosić się do programu?

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie. Mogą one zgłaszać wnioski, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy. Projekty oceniane są m.in. pod kątem przewidywanych rezultatów, użyteczności, znaczenia dla rozwoju społecznego kraju lub regionu i zasięgu oddziaływania.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu na naszej stronie.

Lista wniosków zakwalifikowanych do finan