Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Konkurs NCN Miniatura 7 rozstrzygnięty

Konkurs NCN Miniatura 7 rozstrzygnięty

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło szóstą i zarazem ostatnią listę rankingową laureatów w ramach konkursu Miniatura 7 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Do grona wyróżnionych dołączyło 238 badaczy, którzy zrealizują działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł. Łącznie w konkursie przyznano 621 grantów na kwotę blisko 24,2 mln zł.

Wyniki 7. edycji konkursu

W ramach 7. edycji konkursu sfinansowanych zostanie 621 działań na kwotę ponad 24 mln zł 243 z obszaru nauk o życiu, 205 z nauk ścisłych i technicznych i 173 z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Wśród laureatów jest 374 badaczek i 247 badaczy. Największą grupę laureatów stanowią młodzi naukowcy (428 osób). Stopień doktora ma 424 laureatów, a doktora inżyniera 166 osób.

Działania naukowe będą realizowane w 85 uczelniach, instytutach PAN i sieci Łukasiewicz oraz w innych jednostkach. Najwięcej wniosków będzie realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszej dziesiątce uczelni pod względem zakwalifikowanych działań są także: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Wrocławski.

Założenia konkursu Miniatura

Konkurs po raz pierwszy został ogłoszony w 2016 r. Jego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach Narodowego Centrum Nauki lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Jednym z założeń inicjatywy jest poszerzenie grona laureatów programów NCN, zachęcenie do udziału badaczy pracujących w mniejszych ośrodkach akademickich i zwiększenie równowagi regionalnej.

W konkursie można uzyskać środki na badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze. W 6 poprzednich edycjach konkursu sfinansowano ponad 3800 działań naukowych.