Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Portal Ludzie Nauki. MEiN uruchamia największą bazę danych o polskiej nauce

Portal Ludzie Nauki. MEiN uruchamia największą bazę danych o polskiej nauce

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło projekt Ludzie Nauki. To portal, w którym każdy obywatel może w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Dane te były do tej pory rozproszone w różnych systemach. Nowy portal gromadzi je na jednej, intuicyjnie zaprojektowanej platformie, która ułatwi wymianę naukową czy integrację świata nauki z biznesem.

Ludzie Nauki

Ludzie Nauki to największa baza wiedzy o polskim dorobku naukowym. Gromadzi w jednym miejscu dane o ponad 90 tys. polskich naukowców z ponad milionem osiągnięć naukowych. Jest jedną z kluczowych usług dostępnych na portalu edukacja.gov.pl. Projekt jest realizowany na zlecenie Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i stanowi realizację misji państwa, jaką jest upowszechnianie wiedzy o polskiej nauce.

– Stworzyliśmy portal edukacja.gov.pl., a teraz uruchamiamy w ramach tego portalu bazę o polskich naukowcach. Założeniem tego nowego przedsięwzięcia jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji o działalności polskich naukowców i ich osiągnięciach. To, co kiedyś było zbierane w kilku miejscach, od dzisiaj jest dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Mam nadzieję, że ten projekt przyczyni się przede wszystkim do promocji polskiej nauki i polskich naukowców, a jednocześnie ułatwi badaczom rozwijanie kariery naukowej, udział w konkursach, stażach czy ubieganie się o granty – mówi minister Przemysław Czarnek.

Założenia projektu

Głównym zadaniem projektu Ludzie Nauki jest promocja polskiego dorobku naukowego w kraju oraz za granicą. To pierwsza w historii urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe.

Portal prezentuje obszerne zbiory danych gromadzone przez lata w instytucjach naukowych z całej Polski – skupia w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

– Projekt Ludzie Nauki to jedna z kluczowych usług, która będzie dostępna z poziomu portalu edukacji i nauki – edukacja.gov.pl. Ta pierwsza w historii urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe, ma za zadanie promocję polskiej nauki. To miejsce, gdzie każdy będzie mógł wyszukać najlepszych naukowców w danej dyscyplinie. System ma przybliżyć i otworzyć świat nauki, skupić w jednym miejscu wszelką publicznie dostępną, obecnie rozproszoną informację o polskim naukowcu i pokazać działalność naukowców w przystępny dla każdego sposób – podkreśla Antoni Rytel, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej.

Oferta portalu

Portal Ludzie Nauki oferuje m.in.:

  • otwarty dostęp do wiedzy: informacje o osiągnięciach naukowych są teraz dostępne dla wszystkich – na portalu znajduje się wyszukiwarka publikacji, projektów i patentów;
  • wizytówki polskich naukowców: portal udostępnia profile naukowców i umożliwia sprawne wyszukiwanie specjalistów w wybranej dziedzinie – każda wizytówka zawiera informacje o publikacjach, wynalazkach, projektach, recenzjach, wykształceniu i karierze naukowej;
  • rzetelne dane i automatyzację: portal nie generuje nowych obowiązków dla naukowców – danych dostarczają polskie instytucje szkolnictwa wyższego i nauki i są aktualizowane w sposób automatyczny.

Dla naukowców

Najważniejszymi odbiorcami nowego projektu Ludzie Nauki są polscy naukowcy. Utworzony automatycznie w serwisie profil będzie promować naukowca bez żadnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Profil jest zasilany danymi o osiągnięciach, wykształceniu i zatrudnieniu, dostarczanymi przez uczelnie i inne instytucje naukowe.

– Ludzie Nauki to pierwsze rozwiązanie IT w obszarze nauki budowane nie dla potrzeb ministerstwa, ale dla samych naukowców. Dzięki niemu naukowcy będą mogli m.in. w prostszy sposób wnioskować o granty, czy ubiegać się o awans naukowy. Będą na bieżąco powiadamiani o nowych konkursach, wyborach. Zwiększy się też transparentność recenzji prac dyplomowych i wniosków dzięki uniwersalnemu modułowi doboru recenzentów – wskazuje Łukasz Wawer, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Portal Ludzie Nauki jest dużym odciążeniem administracyjnym dla pracowników naukowych, ponieważ przedstawia komplet zweryfikowanych informacji o doświadczeniu zawodowym w jednym miejscu. System ma m.in. za zadanie zapewnić pełną transparentność w procesach wyboru recenzentów – zarówno przy pracach dyplomowych, postępowaniach awansowych jak i przy finansowaniu grantów.

Może być także wykorzystywany przy takich procesach jak: ewaluacja, naliczanie subwencji czy wszelkiego rodzaju procesy wyborcze w środowisku naukowym. Za pośrednictwem systemu naukowcy będą również otrzymywać powiadomienia o nowych konkursach i możliwościach zdobycia środków finansowych na badania. Naukowiec będzie mógł wykorzystać swój profil przy wnioskowaniu o rządowe granty i nie będzie musiał za każdym razem na nowo sprawozdawać swoich osiągnięć na potrzeby aplikacji.

Dla biznesu

Projekt Ludzie Nauki ma również za zadanie wspierać rozwój współpracy nauki z biznesem – dzięki dostępowi do informacji o wybitnych naukowcach biznes będzie mógł skontaktować się z nimi i nawiązać współpracę w zakresie rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Dla obywatela

Portal Ludzie Nauki ma przybliżać i otwierać środowisko naukowe na resztę społeczeństwa –  pokazać działalność naukowców w przystępny sposób.

Ponadto portal będzie prezentował osiągnięcia nie tylko obecnie aktywnych pracowników naukowych. Znajdą się na nim również sylwetki najwybitniejszych postaci polskiej nauki, które znamy z przeszłości.

Dodatkowe informacje

Ludzie Nauki to pierwszy ogólnokrajowy system typu CRIS (Current Research Information System). Ułatwi instytucjom i uczelniom zarządzanie dorobkiem naukowym. Profil zostanie założony każdemu polskiemu naukowcowi (tj. każdej osobie zatrudnionej w polskiej uczelni lub innej instytucji, posiadającej przynajmniej jedno zarejestrowane osiągnięcie w systemie POL-on).

Do portalu można zalogować się poprzez Moduł Centralnego Logowania. Dodatkowo będzie można logować się również tak jak do innych systemów i e-usług państwowych na Gov.pl, czyli: profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną czy aplikacją mObywatel.
Portal w pełnej wersji ma powstać do końca 2024 r., natomiast już na przełomie 2023 i 2024  zostaną udostępnione profile naukowców z podstawowym zakresem danych.