Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Sojusze Uniwersytetów Europejskich – edycja 2024

Sojusze Uniwersytetów Europejskich – edycja 2024

Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs na poszerzenie istniejących sojuszy w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich oraz nabór na nowe sojusze. Na realizację konkursu przewidziano prawie 190 mln euro. Wnioski można składać do 6 lutego 2024 r.

Uniwersytety Europejskie – edycja 2024

Ogłoszony konkurs koncentruje się na dwóch tematach:

  • Rozwój głębokiej instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej 

Wsparcie wnioskodawców ukierunkowanych na głęboką instytucjonalną współpracę ponadnarodową pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w ramach sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

  • Wspólnota praktyk dla sojuszy Uniwersytetów Europejskich 

Zapewnienie wsparcia w tworzeniu środowiska współpracy, w którym sojusze Uniwersytetów Europejskich będą mogły dzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami.

Całkowity budżet najnowszego konkursu w ramach programu Erasmus+ wynosi 189,2 mln euro.

Termin składania wniosków upływa 6 lutego 2024 r.

Otwarta sesja informacyjna

10 listopada br. w godzinach 14:30-17:00 odbędzie się otwarta sesja informacyjna skierowana do potencjalnych wnioskodawców.

Sojusze Uniwersytetów Europejskich

Początek inicjatywy sięga 2019 r. Od tamtej pory w ramach konkursu wyłoniono już 50 sojuszy Uniwersytetów Europejskich, w skład których wchodzi ponad 430 instytucji szkolnictwa wyższego z całego kontynentu, w tym 23 uczelnie z Polski.

Europejska strategia na rzecz uniwersytetów zakłada wsparcie do połowy 2024 r. 60 Uniwersytetów Europejskich obejmujących ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego. W tym celu w bieżącym okresie programowania 2021-2027 przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+ na wsparcie europejskich uniwersytetów.

Przewiduje się, że sojusze będą łączyć coraz więcej jednostek dydaktycznych, naukowo-badawczych, pracowników akademickich, administracyjnych, technicznych, doktorantów i studentów. Będą oferować także polskim odbiorcom o wiele bardziej innowacyjne metody kształcenia oparte na wyzwaniach i podejściach przekraczających granice dyscyplin, wdrażające więcej wspólnych programów studiów oraz stawiające na łączenie środowisk i społeczeństw ponad granicami.