Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Konkurs NCN

Konkurs NCN

21 lutego br. ruszył konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie zdobytej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające społeczeństwu prowadzenie zdrowego stylu życia. Inicjatywa została przygotowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz sieć EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL). Wnioski można składać do 21 kwietnia. Zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą.

Do kogo skierowany jest program?

Temat konkursu brzmi: „New food resources and technologies to improve public health and food security” (FOODRETEC). Jego celem jest dofinansowanie najwyższej klasy, wyspecjalizowanych, międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących interdyscyplinarne projekty badawcze, skupionych na zdobywaniu wiedzy niezbędnej do wprowadzenia trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zbilansowaną, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Dofinansowanie międzynarodowych zespołów

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się podmioty międzynarodowe złożone z 3-6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Są wśród nich: Austria, Francja, Irlandia, Norwegia, Polska, Rumunia. Prace mogą trwać 36 miesięcy. Kierujący polskim zespołem powinien posiadać co najmniej stopnień naukowy doktora, a zaplanowany przez polskich naukowców projekt musi spełniać kryterium badań podstawowych.

W konkursie można uzyskać środki nie tylko na wynagrodzenia dla zespołu badawczego czy stypendia dla studentów i doktorantów, ale także na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej i pokrycie kosztów realizacji projektu.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 EUR.

Szczegóły naboru

Wnioski przygotowane wraz z partnerami zagranicznymi należy składać w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPI HDHL do 21 kwietnia 2023 r. Polski zespół powinien złożyć do NCN wniosek krajowy za pośrednictwem systemu OSF do 28 kwietnia 2023 r. Szczegóły na stronie www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpI-HDHL-2023