Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej – podpisanie listu intencyjnego

Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej – podpisanie listu intencyjnego

Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej to główne założenia listu intencyjnego podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka oraz sześciu rektorów uczelni technicznych.

Współpraca nauki i biznesu dla rozwoju atomu w Polsce  

Podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki zwracał uwagę na konieczność współpracy nauki i biznesu, która jest niezbędna do obustronnego rozwoju. Podkreślił, że energetyka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych wyzwań dla gospodarki w Polsce.

– Świat nauki musi podążać za biznesem, musi wspierać biznes, musi wspierać przedsiębiorczość, musi wspierać gospodarkę. Energetyka zeroemisyjna, energetyka jądrowa to energetyka najbliższej przyszłości – wskazywał Minister Edukacji i Nauki.

Jak podkreślał minister Przemysław Czarnek, w Polsce potrzebne są pogłębione badania naukowe związane z energetyką jądrową: – Stworzymy oddzielny program rozwoju energetyki jądrowej, badań nad energetyką jądrową po to, żeby Polska miała nie tylko inżynierów, ale też wiodących na świecie naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Szef MEiN dodał, że służyć temu będą m.in. granty przekazywane w ramach Akademii Kopernikańskiej. – Wszystko po to, żeby nowoczesność w Polsce była rzeczywistością już teraz i w ciągu najbliższych lat, a nie w dłuższej perspektywie czasowej.

Podpisanie listu intencyjnego 

Głównym celem podpisanego listu jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa (EJ) oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku akademickiego 2023/2024.

Jak podkreślał szef MEiN, w przypadku niektórych uczelni będzie to reaktywacja kształcenia na tym kierunku: – Porozumienie, list intencyjny dotyczy tworzenia czy reaktywacji, w zależności od przypadku, kierunku energetyka jądrowa, na którym kształceni będą inżynierowie jądrowi.

Minister Edukacji i Nauki dodał, że wysokiej klasy specjaliści będą potrzebni w różnych obszarach związanych z energetyką jądrową.

Podpisy na dokumencie złożyli: 

  • Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
  • Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek,
  • Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski,
  • Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk,
  • Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
  • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
  • Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba,
  • Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs.

Małe reaktory jądrowe (SMR) 

ORLEN Synthos Green Energy (spółka PKN ORLEN i Synthos Green Energy) planuje w Polsce budowę kilkudziesięciu małych reaktorów jądrowych (SMR), z których pierwszy ma powstać przed końcem 2029 r. To wyzwanie wiąże się z poszukiwaniem specjalistów, którzy będą zatrudniani do pracy w elektrowniach, ale też wcześniej przy ich budowie.

Każda elektrownia z reaktorem BWRX-300 to ok. 100 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ich brak byłby ogromną barierą dla rozwoju przemysłu atomowego w Polsce, zwłaszcza małych reaktorów SMR, które będą powstawać relatywnie szybko i będą rozproszone w wielu lokalizacjach.

Warto też zauważyć, że dla nowej gałęzi przemysłu potrzebni będą nie tylko specjaliści jądrowi, ale także chemicy, inżynierowie elektrycy, specjaliści technologii chemicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, cyberbezpieczeństwa, naukowcy, służby reagowania kryzysowego.

Realizacja planów OSGE w obszarze budowy floty BWRX-300 to co najmniej kilka tysięcy miejsc pracy. Specjaliści wykształceni dzięki porozumieniu nie muszą martwić się o przyszłe zatrudnienie i wynagrodzenie. Na świecie energetyka jądrowa oferuje wynagrodzenia około 20-30 proc. wyższe niż segment energetyki konwencjonalnej.

Budujemy kadry dla nowoczesnej gospodarki 

Świat i rynek pracy zmieniają się, dlatego celem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą podejmowali różnorodne wyzwania zawodowe związane m.in. z rozwojem technologicznym i będą elastycznie reagowali na potrzeby firm oraz pracodawców.

Najlepszym tego przykładem jest transformacja branży energetycznej. W niedalekiej przyszłości będziemy potrzebowali inżynierów i wysokiej klasy fachowców do obsługi projektowanych elektrowni jądrowych. Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej na terenie naszego kraju powstaną dwie elektrownie jądrowe składające się z 3 reaktorów. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora zaplanowano na rok 2026, uruchomienie na rok 2033, a oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni w 2043 rok. Kształcenie specjalistów w tej dziedzinie to jedno z najważniejszych wyzwań dla rozwoju atomu w Polsce.

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki jest inspirowanie uczelni do tworzenia nowych kierunków studiów, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy i przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki. Kluczowe w tym aspekcie jest odpowiednie finansowanie oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.