Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Morska energetyka wiatrowa i energetyka jądrowa – nowe kierunki na Politechnice Koszalińskiej

Morska energetyka wiatrowa i energetyka jądrowa – nowe kierunki na Politechnice Koszalińskiej

W nowym roku akademickim 2023/2024 Politechnika Koszalińska będzie kształcić kadry dla morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej. Argumentem przemawiającym za utworzeniem specjalności są zapowiedzi rządowe dotyczące rozwoju obu rodzajów energetyki i sygnalizowane zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.

Rosnące zapotrzebowanie na nowych specjalistów z branży energetycznej 

Nowe specjalności wychodzą naprzeciw rządowej strategii rozwoju energetyki i rosnącemu zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu nowych obszarów tej branży. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym z priorytetów państwa. Przyjęty przez rząd dokument pod nazwą „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” zakłada rozwój zeroemisyjnego systemu energetycznego, w tym budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 8-11 GW (nasz kraj mógłby uzyskać dzięki temu pozycję lidera w Europie).

Nowe specjalności na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Nowe specjalności powstaną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz energetyka.

Na kierunku mechanika nowa specjalność to projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej. Będą to studia I stopnia, a studenci, którzy zdecydują się na tę specjalność, oprócz szerokiej wiedzy kierunkowej, zdobędą wiedzę specjalistyczną z zakresu: projektowania elementów konstrukcyjnych turbin wiatrowych dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW), materiałów konstrukcyjnych turbin wiatrowych dla MEW oraz obliczeń i analiz inżynierskich elementów konstrukcyjnych dla MEW.

Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, zastosowań nowych narzędzi i technologii wspomagających, procesów oraz optymalizacji konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej.

Natomiast na kierunku energetyka będą to dwie nowe specjalności: morska energetyka wiatrowa oraz energetyka jądrowa.

W ramach pierwszej specjalności – morska energetyka wiatrowa – studenci zdobędą wiedzę na temat: aerodynamiki łopat turbin wiatrowych, trwałości i niezawodności elementów maszyn, siłowni wiatrowych, diagnostyki i niezawodności maszyn i urządzeń MEW, eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz bezpieczeństwa pracy turbin wiatrowych.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją układów przeznaczonych do wykorzystania w sektorze energetyki wiatrowej typu offshore, a także w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia przeznaczonych dla MEW, w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Będzie też przygotowany do pracy przy obsłudze i diagnostyce turbin w układach morskiej energetyki wiatrowej.

Druga specjalność – energetyka jądrowa – będzie przygotowywała inżynierów zajmujących się obsługą i eksploatacją elektrowni jądrowych. W ramach tej specjalności studenci będą mogli poznać zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa elektrowni jądrowej, budowy i eksploatacji takiej elektrowni, aspektów prawnych stosowania energetyki jądrowej, maszyn i urządzeń mających zastosowanie w tego rodzaju energetyce, elementów fizyki jądrowej, reaktorów jądrowych.

Ukończenie tej specjalności umożliwi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją elektrowni jądrowych, w ciepłowni i w elektrowni jądrowej oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia cieplne lub przeznaczone dla energetyki jądrowej. Absolwent tej specjalności będzie mógł też podjąć pracę w zakresie eksploatacji i diagnostyki urządzeń energetyki cieplnej w tym energetyki jądrowej.

Nowe specjalności już od roku akademickiego 2023/2024

Stosowne uchwały dotyczące utworzenia nowych specjalności podjął Senat Politechniki Koszalińskiej. Specjalności znajdą się w programie studiów już od najbliższego roku akademickiego 2023/2024. Z tym, że na wybór specjalności Projektowanie maszyn i urządzeń dla branży morskiej energetyki wiatrowej (kierunek Mechanika i budowa maszyn) będą mogli zdecydować się studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i później. Nowe specjalności na kierunku Energetyka (Morska energetyka wiatrowa i Energetyka jądrowa) będą mogły natomiast wybrać osoby rozpoczynające studia.

Politechnika Koszalińska jest członkiem konsorcjum „Nauka dla morza” skupiającym 9 uczelni z północy Polski. Chcą one mieć udział w rozwoju nowego sektora energetyki, w tym w badaniach i kształceniu kadr dla morskich elektrowni wiatrowych. Uczelnie skupione w konsorcjum prowadzą rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki dotyczącym objęcia studiów przygotowujących kadry dla morskiej energetyki wiatrowej programem wsparcia (dodatkowy system stypendialny, fundusze na wyposażenie laboratoriów i prowadzenie badań).

Podobnym wsparciem może być też objęte kształcenie kadr i prowadzenie badań w zakresie energetyki jądrowej. Plany budowy elektrowni jądrowych nabierają coraz bardziej realnych kształtów. W Polsce mają powstać dwie takie elektrownie. Budowa pierwszej powinna rozpocząć się w 2026 roku, a jej uruchomienie ma nastąpić w 2033 roku.

Źródło: Politechnika Koszalińska