Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Nabór wniosków do dwóch konkursów MNiSW

Rozpoczął się nabór wniosków do dwóch konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Parlamentem Studentów RP. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową oraz Konkurs pn. „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim” to dwie nowe inicjatywy Ministra, które organizowane są po raz pierwszy.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową skierowany jest do najzdolniejszych autorów prac dyplomowych bądź rozpraw doktorskich, które zostały obronione w roku akademickim 2019/2020. Zgłoszenie do konkursu za pośrednictwem formularza na stronie https://konkurs.psrp.org.pl/ można składać w trzech kategoriach: 

  • najlepsza praca kończącą studia I stopnia;
  • najlepsza praca magisterska;
  • najlepsza praca doktorska.

Składane prace swoim zakresem powinny obejmować następujące obszary:

  • innowacyjne rozwiązania wdrażane do gospodarki;
  • nauka na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
  • edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe.

Łączna pula nagród przewidziana w konkursie wynosi ponad 45 000,00 zł.

Drugi konkurs pn. „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”, skierowany jest do studentów, opiekunów oraz zespołów i organizacji studenckich, którzy aktywnie działają na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Nagrody w konkursie zostaną przyznane w czterech kategoriach: Student, Opiekun, Zespół/organizacja w kategorii muzyka oraz w kategorii inna działalność kulturalna.

Wnioski w konkursie można składać za pośrednictwem strony https://kultura.psrp.org.pl/. 

Łączna pula nagród wyniesie 40 000,00 zł

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach.