Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowa Reprezentacja Akademicka edycja II – wybór uczelni

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził listę:

  • 31 uczelni publicznych,
  • 7 uczelni niepublicznych

zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021. W styczniu 2021 r. zostaną zawarte umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a zakwalifikowanymi do projektu uczelniami na wykonanie zleconego zadania.