Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ogłoszenie wyników konkursu Dziedzictwo narodowe – konkurs 9

Konkurs w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki –  rozstrzygnięty.
Do konkursu zgłoszono 268 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 39 projekty na łączną kwotę 39 660 287,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Procedura konkursowa określona w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków nie przewiduje rozpatrywania zastrzeżeń od decyzji Ministra.