Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktion Zamość”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Aktion Zamość”

Już 28 lutego odbędzie się konferencja „Aktion Zamość (1942-1943)”. Pretekstem do organizacji wydarzenia jest 80. rocznica akcji wysiedleńczych i pacyfikacyjnych przeprowadzonych przez Niemców na Zamojszczyźnie. Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”. Inicjatywa uzyskała wsparcie z programu „Doskonała nauka”.

Założenia konferencji

Konferencja skupi się na analizie historyczno-politycznej działań i akcji zbrojnych określanych mianem „Aktion Zamość 1942-1943” prowadzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do ludności Zamojszczyzny. Podczas obrad będzie analizowane również oddziaływanie wydarzeń historycznych na rozwój postaw i procesów społecznych oraz na tożsamość narodową Polaków.

W ramach konferencji naukowej „Aktion Zamość (1942-1943)” referaty zaprezentuje dziewięciu historyków:

  • dr hab. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN: Germanizować ziemię, a nie ludzi. Ludobójstwo na Zamojszczyźnie w perspektywie ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu (od „Mein Kampf” do Generalplan Ost)
  • dr hab. Bogusław Kopka, prof. AZ: Niemiecka wojna totalna na Zamojszczyźnie 1939-1944. Bilans strat
  • dr hab. Bogdan Musiał: Dzieci Zamojszczyzny w niemieckim obozie KL Auschwitz
  • dr Krzysztof Rak: Polityczne uwarunkowania decyzji Hitlera o zagładzie Polski
  • dr Robert Derewenda: Polityka eksterminacji III Rzeszy Niemieckiej wobec Polaków w czasie II wojny światowej w nauczaniu historii w szkołach w Polsce
  • dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL: Cywilizacyjne źródła niemieckiej polityki
  • dr Beata Kozaczyńska: „Zapamiętaj imię swoje…”. Tragizm wysiedleńczego losu polskich dzieci z Zamojszczyzny (1942-1943)
  • dr Jakub Żygawski, Dyrektor AP w Zamościu: Zamojszczyzna podczas II wojny światowej. Geneza pojęcia – obszar – tożsamość
  • dr hab. Piotr Biliński, UJ: „Akcja Zamość”. W relacjach wysiedlanej ludności polskiej w latach 1942-1943.

Materialnym efektem konferencji naukowej inaugurującej projekt pt. „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski” będzie publikacja naukowa obejmująca swym zakresem wystąpienia wszystkich prelegentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Pamięci Narodowej Oddział IPN w Lublinie, Archiwum Państwowe w Zamościu, Instytut Andersa.