Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ponad 42 mln zł na wsparcie projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki

Ponad 42 mln zł na wsparcie projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki

Poznaliśmy beneficjentów drugiego rozstrzygnięcia w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” w modułach „Popularyzacja nauki” i „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Łącznie 164 projekty otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 42 mln zł.

Projekty z największym wsparciem

W ramach modułu „Popularyzacja nauki” największe dofinansowanie otrzymają:

 • Fundacja Nicolaus Copernicus – Niebo Kopernika (kwota wsparcia: 900 000 zł),
 • Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki – Centrum Aktywacji Społecznej Seniorów (kwota wsparcia: 750 000 zł),
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski i Ośrodek Rozwoju Technologii – Nauka przez doświadczenie (kwota wsparcia 750 000 zł),
 • Polskie Towarzystwo Astronomiczne – Cykliczny ogólnopolski program telewizyjny ASTRONARIUM (kwota wsparcia: 750 000 zł),
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – XIX Lubelski Festiwal Nauki 2023 „Nauka dla przyszłości” (kwota wsparcia: 750 000 zł).

W ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” największe dofinansowanie otrzymają:

 • Związek Kompozytorów Polskich – Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online unikatowych muzykaliów Biblioteki ZKP (kwota wsparcia: 150 400 zł),
 • Politechnika Warszawska – Opracowanie zbiorów bibliotecznych Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (kwota wsparcia: 74 483, 97 zł).

Popularyzowanie nauki oraz wsparcie bibliotek naukowych

Program „Społeczna odpowiedzialność nauki II” składa się z dwóch modułów:

 • Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy, nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz którego koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Więcej informacji