Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Doktorat wdrożeniowy

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Program składa się z modułów:

 

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Terminy:

Nabory wniosków w ramach programu trwają od końca maja do pierwszych dni czerwca danego roku.

Podstawa prawna:

  • Treść Komunikatu Ministra NiSW z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków wraz z późniejszą zmianą z dnia 31.01.2020r. z póżn.zm.
  • Treść Komunikatu Ministra EiN z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.
  • Treść Komunikatu Ministra EiN z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków. Komunikat Ministra EiN z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków.
  • Treść Komunikatu Ministra z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków.