Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Prawie 21 mln zł na wsparcie projektów międzynarodowych w 2022 r.

Prawie 21 mln zł na wsparcie projektów międzynarodowych w 2022 r.

W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparło 27 projektów w programie „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 21 mln zł. Największe wsparcie – prawie 7 mln zł – otrzymał Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego.

„Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w 2022 r.

Minister Edukacji i Nauki przyznał w 2022 r. środki finansowe podmiotom systemu szkolnictwa wyższego i nauki w ramach programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”. Wsparcie otrzymało 27 uczelni i instytutów. Beneficjenci z najwyższym dofinansowaniem to:

  • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego – 6 856 192 zł,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku – 3 346 192,78 zł,
  • Politechnika Warszawska – 2 611 945,00 zł,
  • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk – 2 487 174,90 zł,
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – 1 913 297,18 zł.

„Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w ramach programów badawczych Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.