Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Pytania i odpowiedzi dotyczące V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” – część II

Pytania i odpowiedzi dotyczące V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” – część II.

Materiały do pobrania: