Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

Informujemy o zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji i Nauki wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2021 roku. Do konkursu wpłynęło 47 ofert, z których 40 spełniających warunki formalne zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do dofinansowania 30 ofert na łączną kwotę 2 455 960 zł.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o przyznaniu dofinansowania, a następnie będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Materiały: