Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Wybitni naukowcy odznaczeni podczas Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”

Wybitni naukowcy odznaczeni podczas Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa”

Wykłady, dyskusje, prezentacje osiągnięć polskich naukowców uzupełnione o mobilne wystawy edukacyjne – to najważniejsze elementy Kongresu „Nauka dla społeczeństwa”. W trzecim dniu wydarzenia, które odbywa się na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Podczas wydarzenia szef MEiN odznaczył wybitnych naukowców medalami Sapientia et Veritas.

– Te dwa dni już pokazały, że to wydarzenie jest ogromnym sukcesem. Sukces polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, wszyscy przekonali się do tego, co wcześniej nie było pokazane na taką skalę, że Polska nauka rzeczywiście ma ogromny potencjał i nie ma tu żadnych kompleksów – mówił Minister Edukacji i Nauki. Zaznaczył, że chętnie zapozna się z wypracowanymi podczas kongresu konkluzjami.

Medale i wyróżnienia 

Podczas Kongresu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wraz z Sekretarzem Stanu w MEiN Wojciechem Murdzkiem wręczyli Medale Sapientia et Veritas za szczególne za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Złotym Medalem Sapientia et Veritas odznaczeni zostali:

 • dr Radosław Dziuba – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny
 • prof. dr hab. Wiesław Mieczysław Ostachowicz – Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 • płk. dr inż. Paweł Sweklej – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • prof. dr hab. Andrzej Jacek Bojarski – Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN
 • prof. dr hab. Inż. Grzegorz Lota – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Niezależnych
 • prof. dr hab. Antoni Marek Szczurek – Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

Srebrnym Medalem Sapientia et Veritas odznaczony został:

 • prof. dr hab. Piotr H. Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Minister Edukacji i Nauki w podziękowaniu za trud włożony w organizację Kongresu „Nauka dla Społeczeństwa” oraz za dotychczasowe zasługi w działalności na rzecz popularyzacji osiągnięć polskich jednostek naukowych i ośrodków edukacyjnych, które po wdrożeniu mają istotny wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa, wręczył okolicznościowe dyplomy i specjalne statuetki.

 • Rada Główna Instytutów Badawczych
 • Politechnika Warszawska
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Badań Edukacyjnych

Nagrody dla instytutów badawczych za uzyskanie kategorii A+ w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021 otrzymali:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Farmakologii im. J.Maja PAN
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 • Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN
 • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • Instytut Zootechniki – PIB
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Nagrody dla instytutów badawczych za uzyskanie kategorii A w wyniku ewaluacji naukowej za lata 2017-2021 otrzymali:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
 • Główny Instytut Górnictwa    
 • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. W Dąbrowskiego – PIB
 • Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polski”
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Matki i Dziecka
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN
 • Instytut Ochrony Roślin – PIB
 • Instytut Ochrony Środowiska – PIB
 • Instytut Ogrodnictwa – PIB
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Sportu – PIB
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich –PIB 
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – PIB
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB
 • Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. J. Kosackiego

Kongres „Nauka dla Społeczeństwa”

Kongres „Nauka dla Społeczeństwa” odbył się po raz pierwszy. Jego głównym celem jest przedstawienie osiągnięć polskich jednostek naukowych, które po wdrożeniu mają istotny wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa w naszym kraju.

Współorganizatorami kongresu są: Rada Główna Instytutów Badawczych, Politechnika Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytut Badań Edukacyjnych z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki.