Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Zmiana komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się  komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Plik do pobrania: 

Przedmiotem programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Link do strony MNiSW z informacjami o programie

  • https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki