Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Komunikat Ministra o ustanowieniu programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września 2020 r. podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków.

Terminy naborów wniosków

  • 25 września 2020 r. – 30 października 2020 r.;
  • 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Plik do pobrania:

Przedmiotem Narodowego Program Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). 

Program ma również na celu upowszechnianie osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2).

Link do strony MNiSW z informacjami o programie

  • https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki