Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Komunikat o ustanowieniu programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 września 2020 r. podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i naborze wniosków.

Plik do pobrania:

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych
w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Termin naboru wniosków

  • 12 października 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

Link do strony MNiSW z informacjami o programie:

  • https://www.gov.pl/web/nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje