Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Student

Perły nauki II

Status: Program uruchomiony Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Perły Nauki II i

Perły nauki

Status: Program uruchomiony Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31.12.2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki” i naborze wniosków Podstawowe

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Status: Program uruchomiony Podstawowe zasady programu: Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w: prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w

Stypendia

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia przyznaje minister edukacji i nauki na wniosek rektora. Dla kogo Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi

Legia Akademicka

Szósta edycja projektu pn. „Legia Akademicka” realizowana jest na podstawie zawartego w dniu 12 stycznia 2023 r. porozumienia Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Edukacji i

Narodowa Reprezentacja Akademicka - logo

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Opis projektu Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on

Logotyp Diamentowy Grant

Diamentowy Grant

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki 31 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat o ustanowieniu nowego programu pod nazwą