Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Akademia Pomorska ma szansę stać się uniwersytetem

Akademia Pomorska ma szansę stać się uniwersytetem

Jeszcze w tym roku Akademia Pomorska ma szansę stać się Uniwersytetem Pomorskim. Uczelnia poinformowała o rozpoczęciu formalnej drogi do przekształcenia w Uniwersytet Pomorski.

Nazwa „uniwersytet” jest zastrzeżona dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki. Akademia Pomorska w Słupsku spełniła właśnie ten ustawowy wymóg i w ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej otrzymała kategorię „A” w dyscyplinie nauki prawne, kategorię „B+” w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauk biologicznych oraz nauk medycznych. Z kolei kategorię „B” uczelnia uzyskała w kategoriach nauki o ziemi i środowisku, matematyka i pedagogika. Akademia Pomorska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach, w trzech różnych dziedzinach.

Wniosek o wpisanie projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Pomorskiego ma być skierowany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w ciągu najbliższych dni.

Uczelnia powstała w 1957 roku jako Studium Nauczycielskie, w 1969 roku została przemianowana na Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie Pomorską Akademię Pedagogiczną. Pod obecną nazwą działa od 2006 roku.

Przekształcenie Akademii Pomorski w uniwersytet będzie ważnym impulsem rozwojowym dla całego miasta. Przyczyni się do podniesienia jego prestiżu i znaczenia jako ważnego ośrodka akademickiego.

O rozwoju uczelni w mniejszych miastach wielokrotnie mówił minister Przemysław Czarnek, podkreślając, że jest to jeden z jego priorytetowych kierunków działań: – Dla mnie jednak szczególnie ważne jest wspieranie uczelni w mniejszych miastach i zapewnienie młodym ludziom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, równych szans rozwoju. Od kiedy objąłem urząd Ministra Edukacji i Nauki, patronuję temu kierunkowi i będę patronował w przyszłości. Nie zgadzam się z poglądem, że wyłącznie rozwój największych ośrodków akademickich w dużych miastach przyniesie polskiej nauce i szkolnictwu wyższemu najwięcej korzyści. Potrzebna jest zdrowa konkurencja. Uczelnie w mniejszych miastach pokazały, że mają ogromny potencjał, że można w nich prowadzić badania naukowe i kształcić na wysokim poziomie.

Całość rozmowy z szefem MEiN https://programy.nauka.gov.pl/akademickosc-jest-miastotworcza-rozmowa-z-ministrem-edukacji-i-nauki-przemyslawem-czarnkiem/