Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Poznaliśmy laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Poznaliśmy laureatów XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Po raz kolejny Politechnika Świętokrzyska nagrodziła najlepszych studentów-wynalazców. Zwycięzcy konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023. Do tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania opracowane przez 285 twórców z 23 uczelni i instytutów badawczych z całej Polski. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

XIII edycja konkursu

Tegoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego, o czym świadczy liczba zgłoszonych rozwiązań – 123. Ich autorami są reprezentanci 23 uczelni i instytutów z całej Polski. Najwięcej rozwiązań zgłosili studenci z Uniwersytetu Śląskiego (14 rozwiązań), Politechniki Lubelskiej (12 rozwiązań) oraz Politechniki Świętokrzyskiej (11 rozwiązań).

Projekty konkursowe obejmowały różne obszary techniki, w tym dotyczące m.in. maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej. Wiele spośród nich było ukierunkowanych na ochronę środowiska i ekologię. Nagrodą główną jest prezentacja nagrodzonych rozwiązań podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2023 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz uzyskał wsparcie finansowe z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Nagrodzone projekty

Komisja konkursowa przyznała 5 równorzędnych nagród głównych. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne ufundowane przez Prezesa Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Nagrody główne

  • Sposób i układ do monitorowania czynności życiowych niemowlaka podczas snu bazujący na sieci neuronowej – Politechnika Warszawska – Julia Wilk, Mikołaj Miszczak, Michał Skibiński, Jan Piliszczuk, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, dr inż. Edyta Rola;
  • Sposób wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym w paśmie zabronionym w cyklu 3 wynalazków – Politechnika Lubelska – Justyna Pastuszak, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL;
  • Sposób otrzymywania nowych nanomateriałów dla odnawialnych źródeł energii w cyklu 4 wynalazków – Uniwersytet Śląski – Angelika Mieszczanin, Natalia Stolarczyk, Witold Ignasiak, Aleksandra Fijołek, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Sławomir Kula, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk, dr Szymon Rogalski, dr Marek Matussek, dr Karol Erfurt, dr hab. Piotr Lodowski;
  • Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty oraz Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Dagmara Słota, Magdalena Bańkosz, prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk;
  • Mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej – Politechnika Świętokrzyska – Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Krzysztof Maciejewski, dr inż. Justyna Stępień, dr inż. Piotr Ramiączek, Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, dr inż. Adam Liphardt, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW, dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW, Artur Piwowar, Maciej Michalec, Karol Góral.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Szczegółowe wyniki