Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Autorzy innowacyjnego opatrunku SmartHEAL zwycięzcami Nagrody Jamesa Dysona

Autorzy innowacyjnego opatrunku SmartHEAL zwycięzcami Nagrody Jamesa Dysona

Doktoranci z Politechniki Warszawskiej zostali laureatami prestiżowej Nagrody Jamesa Dysona. Wyróżnienie otrzymał opracowany przez nich inteligentny opatrunek, który pomoże w gojeniu się ran przewlekłych.

SmartHEAL – inteligentny opatrunek 

SmartHEAL to inteligentny opatrunek z precyzyjnym, skalowalnym i inteligentnym czujnikiem pH. Dzięki wykorzystaniu systemów komunikacji RFID (Radio-Frequency Identification) umożliwia on ocenę stanu rany i wykrywanie infekcji bez konieczności zdejmowania opatrunku, a co za tym idzie bez naruszania gojących się tkanek.

Autorami projektu są trzej doktoranci z Politechniki Warszawskiej: mgr inż. Tomasz Raczyński, mgr inż. Piotr Walter i mgr inż. Dominik Baraniecki. Ich wynalazek został właśnie wyróżniony nagrodą ufundowaną przez brytyjskiego miliardera i wynalazcę Jamesa Dysona. Młodzi naukowcy z Warszawy otrzymają 162 tys. zł na dalszy rozwój pomysłu.

Badania kliniczne – kolejny etap prac

Wdrożenie projektu jest ogromnym wyzwaniem. Na obecnym etapie młodzi wynalazcy skonstruowali już sensor i potwierdzili jego działanie w warunkach laboratoryjnych. Opracowali także technologię integracji elektroniki drukowanej z tekstyliami. Teraz przed nimi przeprowadzenie zarówno testów biozgodności, jak i testów klinicznych, których celem jest finalizacja procesu certyfikacji wynalazku w ciągu najbliższych trzech lat. Jest zatem nadzieja, że dystrybucja i sprzedaż opatrunków rozpocznie się w 2025 roku.

– Planujemy pozyskać dodatkowe finansowania, które pomogą nam przeprowadzić projekt przez najtrudniejsze etapy rozwoju wszystkich urządzeń biomedycznych. Nasz zespół składa się z ekspertów z dziedzin elektroniki, nanotechnologii, inżynierii biomedycznej i to daje nam zakres kompetencji oraz umiejętności, by dopracować SmartHEAL i zmienić świat na lepsze – powiedział Tomasz Raczyński, cytowany w komunikacie Politechniki Warszawskiej.

Nagroda Jamesa Dysona

O nagrodę mogą starać się młodzi wynalazcy, których projekty dążą do rozwiązania problemów życia codziennego. We wrześniu tego roku zostali wyłonieni zwycięscy w konkursach krajowych, a następnie spośród 87 projektów komisja złożona z 15 inżynierów, naukowców i projektantów z firmy Dyson wybrała 20 finałowych pomysłów. Zwycięski projekt wybrał James Dyson.

W Polsce konkurs odbył się po raz drugi. W ubiegłym roku w krajowym etapie zwyciężył XTRUDE ZERO – pomysł Mike’a Ryana i Aleksandra Trakula, studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu. Zaprojektowali oni maszynę dezynfekującą i poddającą recyklingowi zużyte 3-warstowe maseczki chirurgiczne.