Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Informacja o przerwie w dostępie do formularzy wniosków w dniu 2 listopada 2021 r. Nauka dla Społeczeństwa

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. od godz. 0:00 do godz. 8:00 w systemie OSF nastąpi przerwa w dostępie do formularzy wniosków w programie „Nauka dla Społeczeństwa”. Planowana przerwa techniczna wynika z konieczności:

  1. uaktualnienia pliku Komunikatu w systemie OSF, w związku z opublikowanym Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. zmieniającym Komunikat z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków,
  2. zaktualizowania oświadczenia o zapoznaniu się z komunikatem, w związku z ogłoszeniem komunikatu zmieniającego.

Po wdrożeniu zmian w systemie OSF będzie dostępny zaktualizowany formularz wniosku. Oznacza to, że wnioski stworzone na dotychczasowym formularzu (utworzone, ale nie wysłane) od 2 listopada 2021 r. nie będą mogły być wysłane, nastąpi konieczność ponownego wypełnienia wniosku w systemie.