Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rusza nabór wniosków w programie Rozwój Czasopism Naukowych

Od dziś można składać wnioski w programie, którego celem jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju. Dofinansowane mogą zostać działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Nabór wniosków trwa od 6 września do 5 listopada 2021 r. (do godz. 16.00). Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie